Personvern

Bivis er et prosjekt under Thamsklyngen, og Thamsklyngen er ansvarlig for den informasjonen som samles inn om besøkende på dette nettstedet.

Besøksdata

Denne nettsiden benytter Matomo for å analysere besøksdata uten lagring av cookies i nettleser. Ingen personlig infomasjon blir lagret om besøkende.

Besøksdata samlet inn via Matomo blir lagret i Norge under Thamsklyngens kontroll.

Eksterne tjenester

Enkelte sider bruker eksterne tjenester som Google Maps og Vimeo. Bruk av eksterne tjenester kan utløse lagring av cookies fra disse. Lagring av slike cookies kan stoppes ved å slå av støtte for cookies i nettleser.

Deltakere

For brukere og utvalgte kontaktpersoner hos deltakerbedriftene vil det lagres grunnleggende kontaktinfo, som navn, telefon og epost.

Ved innlogging vil det bli lagret cookies som er nødvendige for å håndtere selve innloggingen.