Om Bivis

Bivis er en digital plattform som skal bidra til å identifisere flere samarbeidsprosjekter innen sirkulær økonomi.

Bivis visualiserer material-, energi- og kompetansestrømmer blant klyngens medlemmer, og i regionen forøvrig. 

Bivis bidrar til en markedsføringseffekt for regionen og sirkulærøkonomi.

Bivis er et interaktivt system som kan overføres til andre klynger på regionalt og nasjonalt nivå, og vil åpne for flere samarbeidprosjekt og nye klyngedannelser.