Orkland Energi Holding AS

Orkland Energi Holding AS

2 strømmer

Orkland Energi er et lokalt energiselskap som eies av Orkland kommune. Selskapet har et bredt spekter av forretningsområder, fra kraftproduksjon og fjernvarmevirksomhet til salg av strøm og en rekke andre tjenester til privatpersoner og næringsliv i regionen. Orkland Energi er dessuten stor eier i Nettselskapet AS som har ansvaret før strømnettet i området.

Selskapet ønsker å bidra til et grønnere Orkland gjennom investeringer i grønn infrastruktur som for eksempel fjernvarme med basis i spillvarme, og med utvikling av tjenester som støtter opp om infrastrukturen.

Nettside

Megardsvegen 1
7320 Fannrem