Orkel AS

Orkel AS

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruks- og industrimaskiner. Selskapet er en av de største produsentene av landbruks- og industrimaskiner i Norge og har en unik posisjon i hjemmemarkedet. Det som begynte med beskjeden produksjon av enkelt utstyr og barneleker har nå blitt en global leverandør av avanserte maskiner av høy kvalitet.

Nettside