Sodvin SA

Sodvin SA

Sodvin er en kundeeid gruppe selskaper som driver mangfoldig næringsvirksomhet med utspring i Hemne- og Snillfjordområdet i Trøndelag. Den største delen av deres virksomhet er knyttet til distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. Samtidig har de kontinuerlig voksende virksomheter innen IT, bredbånd, økonomi og eiendom.

Nettside