Trondheim Havn IKS

Trondheim Havn IKS

Trondheim Havn er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Leksvik, Namsos og Frøya. Vi forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene. Vår strategi er å ha en ledende rolle innen samferdsel, og å utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringslivet, byutvikling og miljø.

Nettside