Orkla Stålkonsult AS

Orkla Stålkonsult AS

Orkla Stålkonsult er et entreprenørfirma opprettet i mai 2007. Våre fag er stål, sveising, tømring, snekring, betongarbeid, kjerneboring og blikkenslagerarbeid. Vårt nedslagsfelt er midtre del av Trøndelag og nordlige deler av Møre.

Nettside