Elpro Group AS

Elpro Group AS

Elektrofaget og næringslivets behov for elektrosystemer er i hurtig utvikling – og Elpro er med på å utvikle både faget og smarte løsninger for industri og næringsliv. Gjennom 30 år har vi opparbeidet oss solid erfaring med alle slags elektrotekniske systemer – både på land og til sjøs. Kompetanse på både moderne landbaserte elektrotekniske løsninger og maritim elektronikk, gjør oss kreative – og vi vet at det alltid finnes løsninger på alle slags utfordringer.